Kalls Räddningsvärn utgår från brandstationen i Kall. Utlarmning sker med textmeddelande i personsökare. På stationen finns även bildskärm för larminfo. Här finns också en defibrillator och alla har en HLR-utbildning.

Värnet består av 11 man, samtliga frivilliga. Vid larm i Kallbygden utgår även Järpens räddningstjänst.
Värnet förfogar över tankbil, vw-pickup samt motorspruta.

Räddningvsärnsmän:

Lars-Åke Landström, Stationsansvarig
Erik Alexandersson
Henrik Alexandersson
Hans Edbjörk
Christer Edhsholm
Tommy Gråberg
Gunnar Mårtensson
Johan Owén
Torsten Wahlund
Mattias Wiklund
Olle Wiklund