Länkar till Åre Kommuns hemsida: Områdesstyrelsen i Kall & Protokoll

Områdesstyrelsen i Kallbygden

Områdesstyrelsen i Kallbygden har funnits sedan 1999. De fyra första åren var en försöksperiod. Vid fullmäktiges sammanträde i juni 2002 beslutades att permanenta områdesstyrelsen i Kallbygden. Områdesstyrelsen arbetar med kvalitetssäkring inom förskola, skola och hemvård samtidigt som det nära samarbetet med byalag och Kallbygdens intresseförening skall utvecklas. Närheten till den lokala nivån är det unika med områdesstyrelsen. Närhet till personal, brukare och ortsbor gör arbetet effektivt och utvecklande.

Verksamhet och ekonomi

Områdesstyrelsen har ansvar för förskola, skola (förskoleklass till årskurs 6) och hemvård i Kallbygden. I Kallbygden finns en skola, Kyrkslättens skola i Kall. Förskola och fritidshem bedrivs av Knatteboa förskola och fritidshem i Kall. Vid behov köper områdesstyrelsen skolplatser av Krokoms kommun i Änge. Detta för elever som bor i västra delen av Kallbygden.
Hemvård och hemsjukvård ges i eget ordinärt boende och på Skogsbygården i Kall. Skogsbygården är ett litet gruppboende med åtta platser.
Områdesstyrelsen består av tre politiker som är utsedda av kommunfullmäktige och tre politiker som är direktvalda i ett lokalt val i Kallbygden. Den direktvalda gruppen bereder ärenden inför områdesstyrelsens sammanträden. Syftet är att flytta besluten närmare dem det berör och att utveckla nya demokratiska former där samhällsengagemang hos de som väljer att stå utanför partipolitiken tas tillvara.

Verksamhet

  • Förskola
  • Obligatorisk skola
  • Hemvård
  • Administration
  • Styrelsekostnader