Luciafirande Kyrkslättens Skola
Luciatåg, lussefika och lotteri.
Tisdag 12 december klockan 19:00
Varmt Välkomna!