i Kallbygden har människor funnits sedan stenåldern. Det bekräftas bland annat av många fynd kring Juvuln och Kallsedet. Ett tydligt bevis är också de flertusenåriga hällmålningarna vid Hästskotjärnen.

Men även i "modern" tid har människor satt sina spår i Kallbygden.