Produktion Anja
2014 jan 195 506 kwh
2013 helår 1 558 255 kwh
2012 helår 1 615 948 kwh
2011 helår 2 800 165 kwh
2010 helår 1 487 130 kwh
2009 helår 1 368 161 kwh
2008 helår 1 663 739 kwh
2007 helår 1 921 667 kwh
2006 helår 1 539 067 kwh
2005 helår 1 404 202 kwh
2004 helår 1 632 225 kwh
2003 helår 1 282 215 kwh
2002 helår 1 526 402 kwh
2001 helår 1 230 065 kwh

Kontaktuppgifter: Styrelsen ordförande: Håkan Fernström 0647-42007  Mobil: 0730-919600 mail: fernstromhakan@gmail.com
Övriga styrelsemedlemmar: Lennart Mattsson och Per-Olov Östman